อาหารชนิดไหนที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ

ร่างกายต้องการสารอาหารต่าง ๆ มากมายในอาหารเพื่อให้มีร่างกายสุขภาพที่ดี จะต้องรู้ว่าจะกินแค่ไหน กินอาหารอะไรมากน้อยเพียงใดถึงจะได้สารอาหารเพียงพอครบกับความต้องการของร่างกาย บางคนชอบดูหนังเอ็กอาจต้องการพลังงานเยอะ หลักที่ควรปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเราจะช่วยได้ถ้ายึดถือและปฏิบัติตาม
กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่และดูแลเรื่องน้ำหนักตัวกินข้าวเป็นอาหารหลักและสลับเป็นอาหารประเภทแป้งในบางมื้อ กินพืชผักหลาย ๆ ชนิดและกินผลไม้เป็นประจำกินไข่ ปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและกินถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย เลือกกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีเลี่ยงกินอาหารหวานจัด เค็มจัด เลือกทานนอาหารที่สะอาดปราศจากการสิ่งปนเปื้อน งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถึงแม้แอลกอฮอล์จะช่วยให้ดูหนังเอ็กเพลินขึ้น แต่ก็ไม่ควรกินบ่อย
1.กินอาหารให้หลากหลาย เพราะร่างกายต้องการสารอาหารในอาหารอันได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ และใยอาหาร แต่ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการจึงจำเป็นที่จะต้องกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และกินให้หลากหลาย จึงจะได้สารอาหารอย่างครบถ้วนและพอเพียง
น้ำหนักตัว เป็นสิ่งชี้บอกถึงสุขภาพของเราและควรหมั่นดูแลโดยใช้ดัชนีมวลกายที่คำนวณจากสูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5-24.9 กก/ตร.ม.
2 .กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ข้าวเป็นอาหารหลักของเราที่ให้พลังงานและมีสารอาหาร โปรตีนคาร์โบไฮเดรต วิตามินกับแร่ธาตุ และใยอาหาร และควรกินข้าวขัดสีแต่น้อยกินสลับกับอาหารประเภทแป้ง เช่น ขนมปัง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เผือกและมัน จะได้มีพลังงานไว้ดูหนังเอ็ก
3. กินพืชผักผลไม้ให้มากเป็นประจำ ร่างกายเราต้องการสารอาหารจากอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แต่ต้องรู้ว่าควรที่จะกินอย่างไร กินอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหนเพียงใดที่จะทำให้ได้สารอาหารเพียงพอครบถ้วนกับความต้องการของร่างกาย
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้ง
– เนื้อสัตว์ทุกชนิดมีโปรตีนควรเลือกกินที่ไม่ติดมันเพื่อช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกาย
– ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีน ช่วยบำรุงกำลังเวลาดูหนังเอ็ก หาซื้อง่ายและมีราคาถูก เด็กสามารถจะกินได้ทุกวันในผู้ใหญ่ควรกินไม่เกิน 2-3 ฟองต่อสัปดาห์
– ถั่วเมล็ดแห้งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี มีราคาถูกกินสลับกับเนื้อสัตว์เป็นประจำ